Chính sách bảo hiểm hàng giả 200%

Để cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến an tâm & an toàn cho quý khách, với giá trị vượt trội khi mua sản phẩm chính hãng, ULA Vietnam cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng giả bằng 200% giá trị giao dịch.

Dịch vụ bảo hiểm hàng giả này hoàn toàn miễn phí và được kích hoạt mặc định trên mỗi đơn hàng phát thành công đến người nhận.

Với Chính Sách Bảo Hiểm 200% Giá Tr Giao Dch này, ULA Vietnam mong muốn đem đến sự an tâm cho người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến, đồng thời cam kết nỗ lực mang đến dch vụ bán hàng cao cấp (Premium Online Shopping) và chứng minh định hướng kinh doanh bền vững của chúng tôi.

Cụ thể:

1. Mục đích chương trình

Chính sách này là sự cam kết ca Công ty TNHH GlassDigital (ULA Vietnam) trong việc chủ động hỗ trợ bồi thường cho người tiêu dùng với mức bồi thường 200% giá trhàng hóa giao dịch khi hàng hóa được mua tại ULA Vietnam là hàng giả.

2. Đối tượng áp dụng

Khách hàng đặt mua thành công sản phẩm trên ULA Vietnam, trong đó hàng hoá đã phát thành công đến người nhận, và Khách Hàng đã thanh toán đủ tiền trên đơn hàng.

3. Định nghĩa

ULA Vietnam: trang bán hàng trực tuyến có địa chỉ tại đường link https://ula.vn và https://ula.store

200%: là 200% của giá trị giao dịch (số tiền thanh toán thực tế trên đơn hàng) tại ULA Vietnam

Khách Hàng: là tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ tại ULA Vietnam

Hàng giả: là hàng không phải là hàng chính hiệu. Hàng hóa giả mạo sản phẩm khác bằng việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa trùng hoặc giống hoàn toàn với sản phẩm được giả mạo.

4. Nội dung bảo hiểm

Khách Hàng khi phát hiện hàng hóa do mình đã mua trên ULA Vietnam là hàng giả và thực hiện theo Quy trình được nêu tại Mục 5, và không thuộc các trường hợp được nêu tại Mục 6 sẽ được ULA Vietnam bồi thường 200% giá trị hàng hóa giao dịch được xác định là hàng giả cho Khách Hàng.

Khách Hàng, tùy theo quyền quyết định của mình, được nhận mức bồi thường 200% dưới các hình thức dưới đây:

 • Nhận toàn bộ bằng phiếu mua hàng với giá trị quy đổi tương đương 200% giá tr giao dch được xác định là hàng gi; hoặc
 • Đổi hàng hóa cùng chủng loại có giá ngang bằng giá trị hàng hóa đã mua tại ULA Vietnam và nhận thêm phiếu mua hàng tương đương 100% giá trị giao dịch được xác định là hàng giả; hoặc
 • Đổi hàng hóa cùng chủng loại nhưng có giá trị cao hơn giá trị hàng hoá đã mua tại ULA Vietnam và khi đó Khách Hàng sẽ chỉ phải thanh toán phần tiền chênh lệch sau khi trừ 100% giá trị giao dịch được xác định là hàng giả mà Khách Hàng được bồi thường; hoặc
 • Được hoàn tiền tương đương 100% giá trị giao dịch được xác định là hàng giả và nhận thêm phiếu mua hàng tương đương 100% giá trị giao dịch được xác định là hàng giả.

Lưu ý:

 • Trong mọi trường hợp việc hoàn tiền, bồi thường bằng tiền sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Trường hợp Khách Hàng không có tài khon ngân hàng, Khách Hàng schỉ được nhậphiếu mua hàng có giá trị bằng giá trị tiền;
 • Trường hợp Khách Hàng mua hàng trong đó sử dụng một phần hoặc toàn bộ bằng phiếu mua hàng (coupon), Khách Hàng sẽ nhận lại phiếu mua hàng (coupon) có giá trị bằng phiếu mua hàng (coupon) đã sử dụng mua hàng và phần chênh lệch của mức bồi thường 200% trừ đi giá trị phiếu mua hàng (coupon) đó.

5. Quy trình thực hiện

 • Quy trình khiếu nại hàng gi
  Trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Khách Hàng về hàng hóa mà Khách Hàng mua trên ULA Vietnam là hàng giả, ULA Vietnam sẽ tiến hành thu hồi sản phẩm để kiểm chứng thông tin. Trong thời hạn không quá năm (5) ngày làm việc kể từ ngày ULA Vietnam nhận lại được sản phẩm, Khách Hàng sẽ được ULA Vietnam bồi thường theo một trong các hình thức được nêu tại Mục 4 do Khách Hàng quyết định, ngoại trừ trường hợp được nêu tại Mục 6 hoặc có bằng chứng xác thực hàng hóa đó là hàng thật được chứng minh từ các chứng từ hợp pháp hoặc/và các phương thức chuyên môn phù hợp khác.
 • Không tuân thủ theo quy trình
  Việc Khách Hàng không thực hiện hoặc không tuân thủ bất cứ giai đoạn nào của quy trình khiếu nại có thể sẽ tạo khó khăn và kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại; vì vậy, ULA Vietnam khuyến khích Khách Hàng thực hiện theo quy trình khiếu nại trên.
 • Kênh liên hệ
  Khi Khách Hàng nhận biết có bất cứ dấu hiệu nghi ngờ hàng hóa mình đã mua trên ULA Vietnam là hàng giả, Khách Hàng nên thông báo càng sớm càng tốt tại mục Liên Hệ

6. Bảo lưu

Trong trường hợp dựa trên các bằng chứng xác thực, tùy thuộc vào quyền quyết định hợp lý ca ULA Vietnam xác định hàng hóa không phi là hàng gimặc dù chưa đạt được sự đồng thuận từ Khách Hàng, ULA Vietnam được quyền từ chối bồi thường trừ khi/cho đến khi Khách Hàng có được quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là hàng gi(nếu có).

7. Hiệu lực

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

Top Page